GR20101028 punt 31.3: voorste lraadslid D'haeseleer tot afzien van realisatie oorlogsmonument aan St-Theresiakerk

Volgende motivering wordt door de heer Guy D'haeseleer in zijn voorstel vermeld :

 

"Gezien dit dossier langs alle kanten rammelt en er geen oplossing meer kan gegeven worden aan de vele problemen die dit dossier opleverden, stel ik aan de gemeenteraad voor om de realisatie van het monument af te blazen en het dossier definitief af te voeren."