GR20101028 punt 31.2: interpellatie raadslid D'haeseleer aan de burgemeester mbt de controles op horecazaken

Volgende motivering wordt door de heer Guy D'haeseleer in zijn interpellatie vermeld :

 

"Motivatie: een paar jaar geleden werd gestart met de controles van de horecazaken op brandveiligheid.

 

Kan de burgemeester meedelen:

 

1) Op basis waarvan werd de selectie gemaakt van de te controleren zaken?

 

2) Op welke manier gebeurde de administratieve afhandeling van de dossiers? Wie was verantwoordelijk voor de contacten met de eigenaars/uitbaters?

 

3) Worden alle horecazaken op dezelfde manier behandeld?

 

4) Hoe staat het met de brandveiligheid van de stadsgebouwen?"