GR20101028 punt 31: vraag van raadslid De Kegel over huisnumers in Ninove

Volgende motivering wordt door mevrouw Georgette De Kegel in haar vraag vermeld :

 

"Twee à drie jaar geleden ben ik beginnen ijveren om de inwoners van Ninove te verplichten hun huisnummer duidelijk aan de huisgevel aan te brengen.

 

Op tijd en stond heb ik er aan herinnerd mondeling en ook schriftelijk : brieven van 22.1.08, 18.3.08, 12.2.09, 16.2.10, 31.5.10 en 8.7.10. Nooit antwoord op mijn brieven gekregen.

 

Mag ik vernemen wat er tot heden concreet gebeurde? In Aalst, Halle en St. Niklaas slaagt de politie er in deze zaak te klaren. Waarom in Ninove niet?

 

In juli kreeg ik van de burgemeester mondeling antwoord dat in september 2010 (ik zet er het jaartal bij !!!) alles ging in orde zijn."