GR20101028 punt 28: parkeerplaats uitsluitend voor ceremoniewagens Aspelare

Dit agendapunt wordt verdaagd, omdat de verslagen van de verkeerscommissie in het dossier ontbreken en de alternatieve voorstellen van de oppositie niet door de verkeerscommissie werden onderzocht.