GR20101028 korte agenda

I. Politiezaken

 

Politie

1. Politiezone Ninove - personeel - wijziging van de personeelsformatie van het administratief en logistiek kader.

2. Politiezone Ninove - operationeel personeel - openverklaring van twee vacante betrekkingen in het operationeel kader - recherche - inspecteur van politie - lokale recherche - sectie jeugd en zeden.

3. Politiezone Ninove - personeel - vacant verklaren van een functie calog - niveau D - poetsvrouw - halftijds.

4. Politiezone Ninove - personeel - mobiliteit - vacant verklaren van een functie calog - niveau D - logistiek medewerker.

5. Politiezone Ninove - aankoop van vijf collectieve wapens - goedkeuring - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht - goedkeuring voorwaarden.

6. Politiezone ninove - fusie politiezone ninove en politiezone Haaltert/Denderleeuw - niet goedkeuring.

 

II. Gemeentezaken

 

Secretariaat

7. Ontslag van een lid van raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf dienstenbedrijf Ninove - kennisneming.

8. Aanstelling van een lid van de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf dienstenbedrijf Ninove.

 

Patrimonium

9. Verbouwing van het hoofdcommissariaat van de politie - goedkeuring ontwerp - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht - goedkeuring - goedkeuring voorwaarden.

10. Openbare verkoop van een perceel bouwgrond op de hoek van de Brusselseheerweg en de Oosteikendreef te Neigem - wijziging beslissing van de gemeenteraad van 28 februari 2008.

11. Stedelijke brandweer Ninove - aankoop van een tankwagen via de hulpverleningszone Zuid-Oost - goedkeuring.

12. Aankoop van een aircotoestel voor het serverlokaal van het stadhuis - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

13. Aankoop extra materiaal oud stadhuis - goedkeuring - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht - goedkeuring voorwaarden.

14. Aankoop van zitbanken voor de stedelijke academie voor muziek, woord en dans - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

15. Aankoop van informaticamateriaal voor de gemeenteschool nederhasselt en de academie voor muziek, woord en dans - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

 

Jeugd

16. Jeugdbeleidsplan 2008-2010 - goedkeuring.

 

Belastingen

17. Retributiereglement cultuurcentrum de plomblom - aanpassing.

18. Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein - hernieuwing.

19. Retributiereglement op het gebruik van stadsinfrastructuur - aanpassing.

 

Onderwijs

20. Scholengemeenschap geni - schooljaar 2010/2011 - vaststelling en aanwending lestijdenpakketten en puntenenveloppes - keuze ambten en opleidingsniveau's.

21. Nieuwbouwproject stedelijke basisschool appelterre-dorp 48 - deelname aan dbfm-programma - beroep op opdrachtencentrale.

 

Zwembad

22. Autonoom gemeentebedrijf ninove "zwembad de kleine dender" - goedkeuring budget 2011.

 

Openbare werken

23. Herinrichting van het kruispunt Albertlaan (N405)-Elisabethlaan-Brakelsesteenweg (N8), genaamd "Den Dollar" te Ninove - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen het vlaams gewest, de vlaamse maatschappij voor watervoorziening en de stad Ninove.

24. Herinrichting van het kruispunt Albertlaan (N405)-Elisabethlaan-Brakelsesteenweg (N8), genaamd "Den Dollar" te Ninove - goedkeuring ontwerp - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht - goedkeuring stadsaandeel.

25. N 460 - Aalst-Geraardsbergen - herinrichting van de gewestweg ter hoogte van het kruispunt met de Ophemstraat te voorde - uitvoering rioleringswerken - goedkeuring ontwerp - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht - goedkeuring voorwaarden.

26. Aquafinproject 21.986 - afkoppeling Melkbos-lopertje - wegen- en rioleringswerken in de Luypendaalstraat en in de Bosstraat te Aspelare - goedkeuring termijnverlenging van 22 dagen.

 

Verkeer

27. Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - signalisatie van landbouwwegen.

28. Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - Aspelare - Geraardsbergsesteenweg - parkeerplaats uitsluitend voor ceremonievoertuigen.

 

Bibliotheek

29. Goedkeuring ovinob - samenwerkingsovereenkomst - provinciaal bibliotheeksysteem (pbs).

 

Cultureel centrum

30. Cultuurcentrum De Plomblom - vervanging afgevaardigde beheersorgaan.

 

Vragen, voorstellen en interpellaties

31. Vraag van raadslid Georgette De Kegel aan de burgemeester over de huisnummers te Ninove.