GR20100930 punt 1: Samenstelling gemeenteraadscommissies - wijziging

DE RAAD,

 

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op artikel 39;

 

Gelet op het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, zoals aangepast door de gemeenteraad in vergadering van 22 oktober 2009, inzonderheid op artikel 31 tot en met 34;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 26 november 2009 houdende goedkeuring van de inhoudelijke indeling van de gemeenteraadscommissies, verdeling van de mandaten over de fracties en vaststelling van het tijdstip van de vergaderingen;

 

Gelet op de eedaflegging van Veerle Cosyns als schepen in openbare vergadering van de gemeenteraad van 1 september 2010;

 

Overwegende dat Veerle Cosyns deel uitmaakt van de volgende gemeenteraadscommissies:

-          financiën, begroting, middenstand, personeel, sociale zaken, BKO en emancipatie;

-          onderwijs, cultuur, jeugd, leefmilieu, academie voor muziek, woord en dans, sport en feestelijkheden;

 

Gelet op het voorstel van CD&V Plus om Veerle Cosyns in deze gemeenteraadscommissies te vervangen;

 

Gaat over tot de geheime stemming;

 

Overwegende dat de geheime stemming de volgende uitslag geeft:

- aantal gemeenteraadsleden die hebben deelgenomen aan de geheime stemming: 30

- aantal ja- stemmen: 29

- aantal nee-stemmen: /

- aantal onthoudingen: 1

 

BESLUIT:

Veerle Cosyns wordt:

- in de gemeenteraadscommissie financiën, begroting, middenstand, personeel, sociale zaken, BKO en emancipatie vervangen door Antoine Callebaut

- in de gemeenteraadscommissie onderwijs, cultuur, jeugd, leefmilieu, academie voor muziek, woord en dans, sport en feestelijkheden vervangen door Antoine Callebaut.