GR20100930 korte agenda

Secretariaat

1. Samenstelling gemeenteraadscommissies - wijziging.

 

Veiligheidsdiensten

2. Brandweer - operationele prezone - voorlopige kandidatuurstelling - aanvaarding van de stad aalst als trekkende gemeente voor de hulpverleningszone zuid-oost - bekrachtiging van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 14 september 2010.

 

Patrimonium

3. Leveren en plaatsen van maatmeubilair in de academie voor muziek, woord en dans - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

 

Bevolking/burgelijke stand

4. Locatie huwelijksplechtigheden.

 

Ontvangerij

5. Ocmw - jaarrekening en jaarverslag 2009 - kennisname.

 

Belastingen

6. Retributie op de verkoop van compostvaten, compostbakken en beluchtingsstokken - aanpassing.

 

Sociale zaken

7. Welzijnsraad ninove - statuten - wijziging.

8. Welzijnsraad ninove - huishoudelijk reglement - wijziging.

9. Goedkeuring wijziging statuten ouderenadviesraad.

 

Personeel

10. Personeel - definitieve goedkeuring invoering aanvullend pensioenstelsel voor de contractuele personeelsleden - goedkeuring kaderreglement en bestek rszppo.

 

Onderwijs

11. Scholengemeenschap geni - schoolraden oprichting medezeggenschapscollege - goedkeuring huishoudelijk reglement.

 

Verkeer

12. Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - ninove - parkeerverbod in- en uitritconstructie oud stadhuis.