GR20100901 punt 42.1: voorstel D'Haeseleer - afgevaardigden Vlaams Belang/Vlott in gemeenteraadscommissies

DE RAAD,

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op artikel 29;

 

De dringende noodzakelijkheid wordt door raadslid G. D'haeseleer als volgt gemotiveerd:
Raadslid D. Souffriau heeft de Vlaams Belang/Vlott-fractie verlaten. Indien hij in de gemeenteraadscommissies niet vervangen wordt, bestaat de mogelijkheid dat de Vlaams Belang/Vlott-fractie er vertegenwoordigd wordt door iemand die geen lid meer is van de fractie;

 

Overwegende dat de dringende noodzakelijkheid wordt goedgekeurd met 23 ja-stemmen (R. Bockstael, A. Callebaut, V. Cosyns, G. De Kegel, M. Nachtergaele, F. Van Eeckhout, O. Van Ongeval, M. De Smet, M. Casteur, T. De Jonge, H. Evenepoel, R. Hellinckx, D. Vanderpoorten, J. Violon, I. Vonck, K. Coppens, G. De Troyer, G. D'haeseleer, L. Praet, P. Schietecat, W. Somers, D. Van Opdenbosch en V. Vanderpoorten) en 8 nee-stemmen (H. Van Der haegen, W. Vande Winkel, R. Corijn, W. De Groote, A. Dierickx, D. Souffriau, M. Torrekens en C. Vanbelle);

 

Gaat over tot de geheime stemming over het voorstel om:
- Dirk Souffriau in de commissie openbare werken te vervangen door Veerle Vandepoorten
- Dirk Souffriau in de commissie onderwijs te vervangen door Pascal Schietecat;

 

Overwegende dat de geheime stemming de volgende uitslag geeft:
- aantal gemeenteraadsleden die aan de geheime stemming hebben deelgenomen : 28
- aantal ja-stemmen : 21
- aantal nee-stemmen :1
- aantal otnhoudingen : 6

Drie gemeenteraadsleden hebben niet deelgenomen aan de geheime stemming;


BESLUIT :

Dirk Souffriau wordt in de gemeenteraadscommissie openbare werken vervangen door Veerle Vanderpoorten.

Dirk Souffriau wordt in de gemeenteraadscommissie onderwijs vervangen door Pascal Schietecat.