GR20100901 punt 29: aanvaarding schenking 'De Koepoort' van Micholt aan stad

29. SCHENKING DIENST CULTUUR - "DE KOEPOORT" VAN KUNSTSCHILDER MICHOLT - AANVAARDING.
DE RAAD,

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op artikel 43§2,13;

Gelet op de brief van mevrouw Etienne Micholt-Garmyn, met de mededeling dat de familie het schilderij dat de Koepoort voorstelt, geschilderd door de heer Etienne Micholt, wenst te schenken aan de stad;

 

Gelet op het feit dat de familie Micholt de voorwaarde stelt dat het schilderij een plaatsje moet krijgen in het stadhuis, Oud stadhuis of Koepoort;

 

Overwegende dat deze schenking een waardevolle aanwinst is voor de stad Ninove;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

1. De stad Ninove aanvaardt de schenking van hand tot hand van mevrouw E. Micholt-Garmyn, Aalstersesteenweg 82, 9400 Ninove.

 

2. De stad Ninove neemt het schilderij op in de lijst van de verzekerde kunstwerken.

 

3. De dienst cultuur werd belast met de verdere afhandeling van deze schenking.