GR20100901 punt 28: vervanging leden beheerraad

DE RAAD,

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal cultuurbeleid;

 

Gelet op het besluit van 15 september 2006 ter uitvoering van het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal cultuurbeleid;

 

Gelet op de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de filosofische en ideologische strekkingen gewaarborgd wordt;

 

Gelet op de gemeenteraadsbesluiten dd. 26.4.2007 en 21.6.2007 houdende aanstelling van de leden van het beheersorgaan van de bibliotheek en van het CC De Plomblom;

 

Gelet op de huidige samenstelling van het beheersorgaan van de bibliotheek:

 

A. voor wat de evenredige vertegenwoordiging van de politieke strekkingen uit de gemeenteraad betreft:


voor OPEN-VLD : Wilfried Bellemans, Postbus 165, 9400 Ninove
voor OPEN-VLD : Paula Van Garsse, Burchtdam 27, 9400 Ninove
voor OPEN-VLD : Maggy Favyts, Denderhoutembaan 161, 9400 Ninove
voor CD&V : Lieve Van Eeckhout, Moeder Tiburcestraat 9 bus 1, 9400 Ninove
voor CD&V : Mieke De Smet, Okegembaan 148, 9400 Ninove
voor Vlaams Belang/VLOTT : Ilse Van Lierde, Edmond De Deynstraat 18 te 9400 Ninove
voor Vlaams Belang/VLOTT : Agnes Desmet , Halsesteenweg 35 te 9402 Meerbeke
voor PRO : Anne Van Den Berghe, Centrumlaan 46 B9, 9400 Ninove
voor GROEN! : Wim Borremans, Ed. De Deynstraat 51, 9400 Ninove

 

B. voor wat de vertegenwoordiging van de gebruikers, en ideologische en filosofische strekkingen
betreft :
- ideologische en filosofische strekkingen :
uit cultuurraad: Wanda Bellemans, Polderbaan 27, 9400 Ninove
uit cultuurraad: Marc Bulté, Echel 20, 9401 Pollare
uit erfgoedraad : Rozemie Steyaert, Heirebaan 107, 9400 Ninove
uit de kunstenraad : Kurt Fleming, Centrumlaan 30 bus 6, 9400 Ninove

- bibliotheekgebruikers :
Bibgebruiker : Jef Cassimons, Steenhout 65, 9400 Ninove
Bibgebruiker : Jan Dauw, Molendenderstraat 6, 9400 Ninove
Bibgebruiker : Aloysius De Smet, Elsbeekstraat 19, 9402 Ninove
Bibgebruiker : Frans Lauwaert, Lindendreef 47, 9400 Ninove
Bibgebruiker : Paul Penne, Nachtegaallaan 3, 9402 Ninove

Gelet op de brief dd. 24.3.2010 van dhr. Hans Van Der Haegen (fractievoorzitter CD&V) waarin hij meldt dat de afgevaardigde mevrouw Mieke De Smet zal vervangen worden door dhr. Franky D'Hauwer, Aalstersesteenweg 72, te 9400 Ninove;

Gelet op het e-mailbericht dd. 2.6.2010 van dhr. Wouter Vande Winkel (fractievoorzitter Groen!) waarin hij meldt dat de afgevaardigde dhr. Wim Borremans zal vervangen worden door mevr. Veerle Evenepoel;


Gaat over tot de geheime stemming;

Overwegende dat de geheime stemming volgende uitslag geeft :
- aantal gemeenteraadsleden die aan de geheime stemming deelnemen : 30
- aantal ja-stemmen : 30
- aantal nee-stemmen : /
- aantal onthoudingen : /


BESLUIT :

Art 1. Mevr. Mieke De Smet, Okegembaan 148, 9400 Ninove wordt als lid van het beheersorgaan van de bibliotheek (afgev. CD&V) vervangen door dhr. Franky D'Hauwer, Aalstersesteenweg 72, 9400 Ninove.

 

Art 2. Dhr. Wim Borremans, Ed. De Deynstraat 51, 9400 Ninove wordt als lid van het beheersorgaan van de bibliotheek (afgev.GROEN!) vervangen door mevr. Veerle Evenepoel, Krepelstraat 36, 9400 Denderwindeke.