GR20100901 punt 25: budgetwijziging kerkfabriek St amandus Aspelare en Outer, Sint Margroet Neigem en sint antonius van Padua Outer-Lebeke

DE RAAD,

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 20 december 2007 houdende goedkeuring van het meerjarenplan 2008-2013 van de kerkfabriek Sint Amandus Aspelare, Sint Amandus Outer, Sint Antonius Outer-Lebeke;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19 juni 2008 houdende goedkeuring van het meerjarenplan 2008-2013 van de kerkfabriek Sint Margriet Neigem;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 november 2009 houdende goedkeuring van wijzigingen aan het goedgekeurde meerjarenplan 2008-2013 van de kerkfabriek Sint Antonius Outer-Lebeke;

 

Overwegende dat voorstellen van budgetwijzigingen van alle kerkfabrieken worden samengebracht bij het centraal kerkbestuur die ze op haar beurt samen met het advies van het bisdom Gent overmaakt aan het gemeentebestuur;

 

Overwegende dat de budgetwijziging van de kerkfabriek Sint Margriet Neigem op 16 juni 2010 op het bisdom werd ontvangen voor advies;

 

Overwegende dat de budgetwijziging van de kerkfabriek Sint Antonius van Padua Outer-Lebeke op 18 juni 2010 op het bisdom werd ontvangen voor advies;

 

Overwegende dat de budgetwijziging van de kerkfabriek Sint Amandus Aspelare en Sint Amandus Outer op 24 juni 2010 op het bisdom werd ontvangen voor advies;

 

Overwegende dat het voorstel van de budgetwijziging 2010 samen met het geactualiseerd meerjarenplan 2008-2013 van de kerkfabriek Sint Amandus Aspelare en Sint Antonius van Padua Outer-Lebeke aan de stad Ninove werd overgemaakt door het centraal kerkbestuur op 14 juli 2010;

 

Overwegende dat het voorstel van de budgetwijziging 2010 samen met het geactualiseerd meerjarenplan 2008-2013 van de kerkfabriek Sint Margriet Neigem en Sint Amandus Outer aan de stad Ninove werd overgemaakt door het centraal kerkbestuur op 30 juli 2010 en op de financiële dienst werd ontvangen op 3 augustus 2010;

 

Overwegende dat voor de kerkfabriek Sint Amandus Aspelare de exploitatietoelage verhoogt met 510 euro, maar nog steeds binnen het goedgekeurde meerjarenplan 2008-2013 blijft en de investeringstoelage niet verhoogt;

 

Overwegende dat voor de kerkfabriek Sint Margriet Neigem de exploitatietoelage verhoogt met 12.200 euro, maar nog steeds binnen het goedgekeurde meerjarenplan 2008-2013 blijft en de investeringstoelage niet verhoogt;

 

Overwegende dat voor de kerkfabriek Sint Amandus Outer de exploitatietoelage en de investeringstoelage niet verhoogt;

 

Overwegende dat voor de kerkfabriek Sint Antonius van Padua Outer-Lebeke de exploitatietoelage niet verhoogt en de investeringstoelage verhoogt met 16.908,81 euro, maar nog steeds binnen het goedgekeurde meerjarenplan 2008-2013 blijft;

 

Overwegende dat, wanneer de budgetwijzigingen binnen de grenzen blijven van het bedrag opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan, de gemeenteraad enkel akte neemt van de budgetwijziging;

 

Overwegende dat dit het geval is voor bovengenoemde kerkfabrieken;


BESLUIT, met 28 ja-stemmen en 2 onthoudingen

1. Er wordt akte genomen van de budgetwijzigingen 2010 van de kerkfabrieken Sint Amandus Aspelare, Sint Margriet Neigem, Sint Amandus Outer en Sint Antonius van Padua Outer-Lebeke.

 

2. Dit besluit zal worden toegezonden aan het bisdom Gent, aan de provinciegouverneur, aan het centraal kerkbestuur en aan de desbetreffende kerkfabriek.