GR20100901 punt 21: wijziging financieel meerjarenplan 2010-2013

DE RAAD,

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 31 januari 2008 houdende goedkeuring van de gemeentelijke beleidsnota en het meerjarig financieel beleidsplan 2008-2012;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 24 september 2009 houdende goedkeuring van de wijziging van het financieel meerjarenplan 2009-2012;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 29 april 2010 houdende goedkeuring van de personeelsformatie volgens het dossier "aanpassing organisatie mei 2010";

 

Overwegende dat er in het dossier "aanpassing organisatie mei 2010" 2 bijkomende functies opgenomen worden;

 

Overwegende dat de financiële verhoging voor de 2 bijkomende functies in het financieel meerjarenplan werd opgenomen;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 27 mei 2010 houdende invoering aanvullend pensioenstelsel voor de contractuele personeelsleden;

 

Overwegende dat de financiële verhoging voor de invoering van het aanvullend pensioenstelsel in het financieel meerjarenplan werd opgenomen;

 

Overwegende dat het dienstjaar 2010 als basis genomen wordt en hierop het stijgingspercentage van 2% wordt toegepast voor de jaren 2010, 2011 en 2012;


BESLUIT, met 22 ja-stemmen en 9 nee-stemmen

1. De wijziging van het financieel meerjarenplan 2010 - 2013 wordt goedgekeurd

 

2. Afschrift van dit besluit zal worden gestuurd aan de heer gouverneur en aan het ministerie van de Vlaamse gemeenschap.