GR20100901 punt 20: budgetwijziging

20. STADSBUDGET 2010 - BUDGETWIJZIGING 1 EN 2 - GEWONE EN BUITENGEWONE DIENST.


DE RAAD,

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de ontwerpen van wijziging aan het budget 2010, gewone en buitengewone dienst;

Gehoord het verslag van de heer schepen van financiën;


BESLUIT, met 22 ja-stemmen en 9 nee-stemmen

De budgetwijzigingen nr. 1&2 (gewone en buitengewone dienst) aan het budget dienstjaar 2010 worden goedgekeurd. De uitkomst na deze begrotingswijzigingen is als volgt :

 

 

UITKOMST NA BUDGETWIJZIGING

 

GEWONE DIENST

 

                                                                            ONTVANGSTEN                UITGAVEN                              SALDO

 

alg. resultaat budgetrekening ‘09                           13.803.521,00 €                                                     + 13.803.521,00 €

 

vorige jaren                                                                         0,00 €              112.873,00 €                        - 112.873,00 €

 

eigen dienstjaar                                                      37.737.144,00 €        37.210.524,00 €                           526.620,00 €

 

overboekingen                                                                     0,00 €        12.556.013,00 €                     - 12.556.013,00 €

 

alg. resultaat budget 2010                                                                                                                   + 1.661.255,00 €

 

 

BUITENGEWONE DIENST

 

                                                                            ONTVANGSTEN                UITGAVEN                              SALDO

 

alg. resultaat budgetrekening ‘09                             - 17.150.958,00  €                                               - 17.150.958,00 €

 

vorige jaren                                                          10.885.116,00 €              230.943,00 €                 + 10.654.173,00 €

 

eigen dienstjaar                                                    13.869.952,00 €              19.298.799,00 €                - 5.428.847,00 €

 

overboekingen                                                     12.276.198,00 €                           0,00 €                + 12.276.198,00 €

 

alg. resultaat budget 2010                                                                                                                   + 350.566,00 €