GR20100901 punt 19: PV van onderzoek kasmiddelen 2e kwartaal 2010

DE RAAD,

Gelet op de artikelen 164 en volgende van het gemeentedecreet;

 

Gelet op het proces-verbaal van onderzoek van de kasmiddelen over het tweede kwartaal 2010, opgesteld op 28/05/2010;

Overwegende dat vermeld proces-verbaal geen aanleiding gaf tot opmerkingen;

 

Gelet op het verslag over de uitstaande schuld, de evolutie van de budgetten en over de uitvoering van de voorafgaande controle van de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen;

 

Neemt kennis van het proces-verbaal van onderzoek van de kasmiddelen over het tweede kwartaal 2010, opgesteld op 28/05/2010, en van het verslag over de uitstaande schuld, de evolutie van de budgetten en over de uitvoering van de voorafgaande controle van de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen.