GR20100901 punt 1: eedaflegging Veerle Cosyns

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op artikel 44, 45 en 46;

 

Overwegende dat de gezamenlijke akte van voordracht van de schepenen de einddatum van het mandaat van een kandidaat-schepen kan vermelden, dat in dat geval op de akte van voordracht de naam kan worden vermeld van de persoon die hem zal opvolgen voor de resterende duurtijd van het mandaat en dat in dat geval de schepen bij het bereiken van de einddatum van het mandaat van rechtswege ontslagnemend is en van rechtswege wordt opgevolgd door de persoon die in de akte van voordracht als opvolger is vermeld;

 

Gelet op de gezamenlijke akte van 22 december 2006 van voordracht van de kandidaat-schepenen;

 

Overwegende dat uit de gezamenlijke akte van voordracht blijkt dat het mandaat van schepen Antoine Callebaut eindigt op 31 augustus 2010 en dat Veerle Cosyns werd voorgedragen als opvolger;

 

Gelet op de beslissing van 2 januari 2007 van de gemeenteraad betreffende de verkiezing van de schepenen op basis van een gezamenlijke voordrachtakte;

 

Overwegende dat schepenen, voor ze hun mandaat aanvaarden, in handen van de burgemeester de volgende eed moeten afleggen: ‘Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen';

 

Veerle Cosyns legt in openbare vergadering van de gemeenteraad in handen van de burgemeester de volgende eed af: ‘Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen'.