GR20100617 punt 36.2: voorstel Vande Winkel m.b.t. organisatie van verkiezingen

36.2 VOORSTEL VAN RAADSLID WOUTER VANDE WINKEL MET BETREKKING TOT DE ORGANISATIE VAN DE VERKIEZINGEN.

 

Volgende motivering wordt door de heer Wouter Vande Winkel in zijn voorstel vermeld:

" De jongste stembusgang wekte opnieuw heel wat wrevel op bij de burgers die "uitverkoren" werden als (onder-)voorzitter, bijzitter of teller. Sommigen onder hen hebben er ondertussen een indrukwekkende carrière op zitten en hebben zelfs al jubileumedities mogen "vieren". Groen! stelt voor naar het voorbeeld van de stad Mortsel een systeem in te voeren waarbij de burger de garantie krijgt dat hij of zij slechts één keer opgeroepen wordt voor de verkiezingen. De voordelen van dit systeem zijn legio :

- werklastvermindering voor het vredegerecht (minder mensen moeten opgeroepen worden)
- werklastvermindering voor de voorzitters (minder excuses om er onderuit te komen)
- minder mensen moeten opgeroepen worden als ‘reserve' (mensen willen er van af zijn en zijn graag ‘effectieve' in plaats van ‘reserve')
- minder wrevel bij de burger.