GR20100617 punt 32: herinrichten kruispunt Den Dollar

32. HERINRICHTING VAN HET KRUISPUNT ALBERTLAAN (N405)-ELISABETHLAAN-BRAKELSESTEENWEG (N28), GENAAMD "DEN DOLLAR" TE NINOVE - GOEDKEURING ONTWERP - VASTSTELLEN WIJZE VAN GUNNEN VAN DE OPDRACHT - AANVRAAG GEWESTBIJDRAGE.


Schepen H. Evenepoel (Open VLD) stelt voor om de agendapunten 31 en 32 te verdagen naar de gemeenteraad van september 2010. Ondertussen zal gezocht worden naar een extra beveiliging van de zwakke weggebruikers. Hij nodigt de oppositie en de buurt uit om tegen 21 juli 2010 schriftelijke voorstellen in dat verband in te dienen bij de dienst openbare werken.

De gemeenteraad stemt hiermee in.