GR20100617 punt 3: plaatsing toezichtscamera's

3. PLAATSING TOEZICHTSCAMERA'S OP NIET BESLOTEN PLAATSEN - ADVIES NA RAADPLEGING VAN DE KORPSCHEF - GOEDKEURING.


Burgemeester M. Casteur (Open VLD) deelt mee dat op basis van de opmerkingen van de gemeenteraadsleden in overleg met de politie werd beslist de punten 3 en 4 uit te stellen en om eventueel een werkgroep op te richten waarop alle fracties zullen uitgenodigd worden.