GR20100617 punt 2: politie - aankoop lichtbalk

2. POLITIEZONE NINOVE - AANKOOP EN PLAATSING VAN EEN LICHTBALK VOOR HET VOERTUIG MERCEDES BENZ VITO COMBI XPA-150 - GOEDKEURING - VASTSTELLEN WIJZE VAN GUNNEN VAN DE OPDRACHT - GOEDKEURING VOORWAARDEN.


DE RAAD,

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;

 

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, inzonderheid artikel 17§2 - 1° inzake de onderhandelingsprocedure zonder naleving van bekendmakingregels;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 08 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies van openbare werken en de bijlage (Algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten van aanneming van werken, leveringen en diensten en voor concessies voor openbare werken);

 

Gelet op de omzendbrief PLP 12 van 8 oktober 2001 betreffende de rol van de gouverneurs in het kader van het algemeen specifiek toezicht voorzien door de WGP;

 

Gelet op de omzendbrief van 26 november 2002 van de heer gouverneur betreffende het dubbel toezicht op politiemateries;

 

Gelet op het themacollege van 10 mei 2010 waarin de overbouw van een gereviseerde lichtbalk niet werd goedgekeurd. Tijdens dit themacollege werd aan de korpschef, hoofdinspecteur De Coster en adviseur Lippens meegedeeld dat een dossier mocht worden opgesteld voor de aanschaf van een nieuwe lichtbalk op basis van led verlichting. In vergelijking met de oudere Smart Vector is de zichtbaarheid van een led lichtbalk zowel overdag als 's nachts veel hoger. De levensduur van leds bedragen meer dan 50.000 werkuren. Ook de directionele pijl is veel beter zichtbaar door enerzijds de high power leds en anderzijds de positie van de pijl. Daar waar de directionele pijl bij de Smart Vector deel uitmaakt van de lichtbalk zelf, wordt de directionele pijl die aangekocht wordt bij de led lichtbalk in de koffer achter de ruit geplaatst. Bovendien is een led lichtbalk veel platter dan een Vector, wat de wegligging van het voertuig enkel ten goede komt;

 

Gelet op het raamcontract DSA contract 2009 R3 800 van de federale politie, waarbij door hen de wet op de overheidsopdrachten werd gerespecteerd en toegepast voor de aankoop van materiaal voor de ombouwing naar politievoertuigen;

 

Overwegende dat bij aankoop van het voertuig Mercedez Benz met nummerplaat XPA-150 (gunningsbesluit van 14/12/2006) geopteerd werd om de lichtbalk en sirene van een oude rijkswachtcombi om te bouwen op de nieuwe combi;

 

Overwegende dat de huidige lichtbalk op het voertuig Mercedes Benz met nummerplaat XPA-150 totale oxydatie vertoont en verschillende onderdelen roest vertonen;

 

Overwegende dat de lichtbalk zeer dringend aan vervanging toe is: reeds 2 zwaailichten werken niet meer en zonder zwaailichten kan een politievoertuig niet functioneren;

 

Overwegende dat het aangewezen is te kiezen voor de ombouwer die het voertuig bij aanschaf ombouwde. De prijs in het DSA contract, zowel van het materiaal als de werkuren, ligt sowieso vast;

 

Gelet op de prijsofferte in bijlage voor het pack 4 (lichtbalk, sirene, luidspreker, stuurdoos, directionele pijl, zoeklicht) uit het DSA contract;

 

Overwegende dat voor de dekking van deze uitgaven voldoende kredieten beschikbaar zijn in de begroting 2010, buitengewone dienst, onder artikel 330/743-52;

 

Overwegende dat de prijs voor de aankoop en plaatsing van de led lichtbalk met toebehoren en het demonteren van de huidige lichtbalk met toebehoren mag geraamd worden op € 6.785,63 BTW exclusief;


BESLUIT, met eenparigheid van stemmen


1. De opdracht tot aankoop van de led lichtbalk voor het voertuig Mercedes-Benz Vito Combi XPA-150 ten behoeve van de politie wordt goedgekeurd.

 

2. De opdracht zal via het raamcontract van de federale politie gegund worden aan de firma Somati Vehicles nv Industrielaan 17a (Zuid III) 9320 Erembodegem voor de som van € 8210,61 btw inclusief.

 

3. Deze beslissing wordt opgenomen in de overzichtslijst die naar de heer Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen wordt doorgestuurd.