GR20100617 punt 16: affectatie persceel stadsgrond Hazeleerstraat Okegem

16. AFFECTATIE VAN EEN GEDEELTE VAN EEN PERCEEL STADSGROND LANGS DE HAZELEERSTRAAT TE OKEGEM.


DE RAAD,

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 10 september 2009 waarbij de aanleg van een parkeerterrein op het perceel stadseigendom langs de Hazeleerstraat te Okegem, kadastraal gekend Ninove 3e afdeling sectie A deel van nummer 632c, werd goedgekeurd;

 

Overwegende dat de aanleg van voornoemd parkeerterrein in dolomietverharding zou gebeuren en dat de werken zouden worden uitgevoerd door het AGB DN;

 

Overwegende dat de ervaring uitwijst dat vrij vlug putten ontstaan in een parkeerterrein in dolomiet zodat het AGB DN voorstelt om voor een uitvoering in grasdallen te opteren;

 

Overwegende dat voor deze uitvoering geen stedenbouwkundige vergunning zal kunnen worden bekomen omdat het perceel in kwestie tot het privaat domein van de stad behoort en dat enkel een uitvoering in dolomietverharding zal kunnen worden vergund op het privaat domein;

 

Overwegende dat het wenselijk is het gedeelte van het perceel waarop het parkeerterrein zal worden aangelegd, te affecteren omdat voor de aanleg van een parkeerterrein in grasdallen op het openbaar domein van de stad wel een stedenbouwkundige vergunning zal kunnen worden bekomen;

 

Overwegende dat het te affecteren gedeelte een oppervlakte heeft van 2068,31 m²;


BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

De affectatie van een gedeelte van een perceel stadsgrond langs de Hazeleerstraat te Okegem, kadastraal gekend Ninove 3e afdeling Okegem sectie A deel van nummer 632c, met een oppervlakte van 2068,31 m², wordt goedgekeurd.