GR20100617 - korte agenda

I. Politiezaken


Politie
1. Politiezone ninove - vaststelling begrotingsrekening dienstjaar 2009.
2. Politiezone ninove - aankoop en plaatsing van een lichtbalk voor het voertuig mercedes benz vito combi xpa-150 - goedkeuring - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht - goedkeuring voorwaarden.
3. Plaatsing toezichtscamera's op niet besloten plaatsen - advies na raadpleging van de korpschef - goedkeuring.


II. Gemeentezaken


 

Patrimonium
4. Camerabewaking stadsgebouwen stadscentrum, invalswegen en industriezone - goedkeuring - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht - goedkeuring voorwaarden.


Secretariaat
5. Brandweer - hulpverleningsovereenkomst voor de hulpverleningszone zuid-oost - goedkeuring.
6. Aanduiding van vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van fingem op donderdag 24 juni 2010.
7. Aanduiding van plaatsvervanger voor de algemene vergadering van fingem op donderdag 24 juni 2010.
8. Fingem - algemene vergadering - donderdag 24 juni 2010 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger.
9. Aanduiding van vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van ilva op maandag 28 juni 2010.
10. Aanduiding van plaatsvervanger voor de algemene vergadering van ilva op maandag 28 juni 2010.
11. Ilva - algemene vergadering - maandag 28 juni 2010 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger.
12. Aanduiding van vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van solva op maandag 28 juni 2010.
13. Aanduiding van plaatsvervanger voor de algemene vergadering van solva op maandag 28 juni 2010.
14. Solva - algemene vergadering - maandag 28 juni 2010 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger.


Ruimtelijke ordening
15. Reglement gemeentelijke registers van leegstaande, verwaarloosde en ongeschikte woningen en gebouwen.


Patrimonium
16. Affectatie van een gedeelte van een perceel stadsgrond langs de hazeleerstraat te okegem.
17. Onteigening om reden van openbaar nut van een perceel weiland in het bpa burchtdam - goedkeuring akte minnelijke onteigening.
18. Instandhoudingswerken woningen kerkplein 36, 38 en 40 te ninove - kennisneming beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 18 mei 2010.
19. Stedelijke brandweer ninove - aankoop van een karweiwagen en een wagen voor de wachtofficier - goedkeuring - vaststellen gunningswijze - goedkeuring lastvoorwaarden.


‘t kadeeken
20. I.b.o. 't kadeeken - goedkeuring huishoudelijk reglement - wijziging.
21. I.b.o. 't kadeeken - goedkeuring retributiereglement - wijziging.


Ontvangerij
22. Autonoom gemeentebedrijf dienstenbedrijf ninove - goedkeuring jaarrekening 2009.


Belastingen
23. Gemeentebelasting op de leegstand van gebouwen en woningen - invoering.

Kerkfabrieken
24. Kerkfabriek o.l.v. hemelvaart ninove - wijziging aan het goedgekeurde meerjarenplan 2008-2013/4.
25. Kerkfabriek o.l.v. hemelvaart ninove - budgetwijziging 2010/1.
26. Kerkfabrieken - gunstig advies jaarrekeningen 2009.


Archief
27. Schenking stadsarchief - tijdschriften "de gemeente" en "terzake" - aanvaarding.


Onderwijs
28. Stedelijke basisschool seringen - naam en logo - akteneming.
29. Scholengemeenschap geni - pedagogisch project - goedkeuring.
30. Scholengemeenschap geni - schoolreglement - goedkeuring.


Openbare werken
31. Herinrichting van het kruispunt albertlaan (n405)-elisabethlaan-brakelsesteenweg (n8), genaamd "den dollar" te ninove - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met het vlaams gewest.
32. Herinrichting van het kruispunt albertlaan (n405)-elisabethlaan-brakelsesteenweg (n28), genaamd "den dollar" te ninove - goedkeuring ontwerp - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht - aanvraag gewestbijdrage.
33. Herinrichting van schoolomgevingen langs gewestwegen in toepassing van de module 10 bij de mobiliteitsconvenant - goedkeuring toepassing van artikel 3.9 van de overeenkomst voor de opmaak van de startnota's en projectnota's.
34. Wegen- en rioleringswerken in de waalhovestraat te aspelare - fietspadenproject n460-deel (geraardsbergsesteenweg) en n8-deel (brakelsesteenweg) - opmaak sneltoets mobiliteitsplan ninove - goedkeuring uitbreiding van de opdracht.

Verkeer
35. Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - wegmarkeringen - ninove - ring-oost - ring-west - stadswegen.
36. Aanvullende reglementen op de politie van het wegverkeer - delegatie van de bevoegdheid aan het college van burgemeester en schepenen - aanvulling van de beslissing van de gemeenteraad van 10 september 2009.