GR20100527 punt 9: bruikleen stadsgronden

9. BRUIKLEEN STADSGRONDEN - GOEDKEURING ONTWERPOVEREENKOMSTEN.


DE RAAD

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat de stad in de omgeving van het B.P.A. KMO-zone Outer nog over gronden beschikt die momenteel nog niet kunnen worden ontwikkeld en worden gebruikt door de echtgenoten Willy De Groote en Odette De Nauw;

 

Overwegende dat het om volgende percelen gaat:
- zes percelen weiland te Appelterre-Eichem en Voorde, kadastraal gekend Ninove 9e afdeling Appelterre-Eichem sectie A nrs. 389a, 390, 391g en Ninove 10e afdeling Voorde sectie B nrs. 47a, 47b, 48, met een respectievelijke oppervlakte van 41a 60ca, 1a 70ca, 3a 04ca, 19a 15ca, 53a 25ca, 23a 04ca;

 

Gelet op de aanvraag van 20 januari 2010 van de heer Marcel Van Roy, Roost 14A, 9400 Ninove, voor het verdere gebruik van een perceel weiland langs de Elisabethlaan te Ninove, kadastraal gekend Ninove 2e afdeling sectie B nr. 1561 e2, met een oppervlakte van 12a 48ca, na het overlijden van de heer Pot Robert, wiens woning hij gekocht heeft van de erfgenamen;

 

Gelet op de aanvraag van 30 maart 2010 van de heer en mevrouw Deklerck-De Doncker, Halsesteenweg 60, 9402 Ninove, voor het gebruik van een perceel weiland en een perceel bos langs de Halsesteenweg te Meerbeke, kadastraal gekend Ninove 4e afdeling Meerbeke sectie A delen van nrs. 228e en 228h, met een oppervlakte volgens meting van 1ha 09a 12ca, grenzend aan hun eigendom;

 

Overwegende dat over het gebruik van landbouwgrond juridisch advies werd gevraagd aan het advocatenkantoor Edgar Boydens, C. Coppensstraat 13, 1560 Hoeilaart;

 

Gelet op het advies van 15 april 2009 van het advocatenkantoor Boydens aan de stad om met de landbouwers een overeenkomst van gebruik om niet (bruikleen) af te sluiten om te voorkomen dat de pachtwet van toepassing zou zijn;

Overwegende dat bij dergelijke overeenkomst geen pacht wordt betaald en hierdoor van een verhuring van een landeigendom geen sprake kan zijn;

 

Gelet op de ontwerpen van overeenkomst van gebruik om niet (bruikleen);


BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

1. Volgende percelen stadsgrond worden in bruikleen gegeven:
- aan de echtgenoten Willy De Groote-Odette De Nauw, Melkbos 40, 9404 Aspelare: zes percelen weiland te Appelterre-Eichem en Voorde, kadastraal gekend Ninove 9e afdeling Appelterre-Eichem sectie A nrs. 389a, 390, 391g en Ninove 10e afdeling Voorde sectie B nrs. 47a, 47b, 48, met een respectievelijke oppervlakte van 41a 60ca, 1a 70ca, 3a 04ca, 19a 15ca, 53a 25ca, 23a 04ca
- aan de heer Marcel Van Roy: een perceel weiland langs de Elisabethlaan te Ninove, kadastraal gekend Ninove 2e afdeling sectie B nr. 1561 e2, met een oppervlakte van 12a 48ca
- aan de echtgenoten Ludo Deklerck-Greta De Doncker: een perceel weiland en een perceel bos langs de Halsesteenweg te Meerbeke, kadastraal gekend Ninove 4e afdeling Meerbeke sectie A delen van nrs. 228e en 228h, met een oppervlakte volgens meting van 1ha 09a 12ca.

 

2. De ontwerpen van gebruiksovereenkomst worden goedgekeurd.

 

3. Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om met de kandidaat-gebruikers een overeenkomst van gebruik om niet (bruikleen) te ondertekenen.