GR20100527 punt 5: AV Intergem 24 juni - agenda

5. INTERGEM - ALGEMENE VERGADERING DONDERDAG 24 JUNI 2010 - AKTENEMING AGENDA - BEPALEN STEMGEDRAG VERTEGENWOORDIGER.


DE RAAD,

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat de stad aangesloten is bij de intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen;

 

Gelet op het feit dat de stad bij brief van 27 april 2010 werd opgeroepen deel te nemen aan de algemene vergadering van de intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen op 24 juni 2010 in hotel "SERWIR" Koningin Astridlaan 57 te 9100 Sint-Niklaas;

 

Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

 

Gelet op de uitnodiging van de algemene vergadering met volgende agenda:


1. Verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris Intergem over het boekjaar 2009
2. Goedkeuring van de jaarrekening Intergem afgesloten op 31 december 2009 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels)
3. Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris Intergem met betrekking tot het boekjaar 2009
4. Volmachtenverlening van Intergem aan Eandis inzake bestellingen - bekrachtiging
5. Statutaire benoemingen 
6. Statutaire mededelingen;

 

Overwegende dat de gemeenteraad de kans krijgt over de agenda van de algemene vergadering een debat te voeren; op grond daarvan zijn standpunt bepaalt en de wijze waarop de vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt op de algemene vergadering van de intercommunale;


BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

1. Neemt akte van de agenda van de algemene vergadering van de Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen.

 

2. Aan de vertegenwoordiger van de stad in de algemene vergadering van de intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen op 24 juni 2010 wordt opdracht gegeven in te stemmen met de diverse punten op de agenda.

 

4. Afschrift van deze beslissing zal opgestuurd worden aan het intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.