GR20100527 punt 29: interpellatie D'Haeseleer - fontein Graanmarkt

29. INTERPELLATIE VAN RAADSLID GUY D'HAESELEER AAN DE SCHEPEN VAN OPENBARE WERKEN I.V.M. HET GEBREKKIG FUNCTIONEREN VAN DE "FONTEIN" OP DE GRAANMARKT.

 

Volgende motivering wordt door de heer Guy D'haeseleer in zijn interpellatie vermeld :

"Onlangs werd met veel toeters en bellen de nieuwe Graanmarkt officieel geopend. Kers op de taart was de "dansende fontein".

Ik stel vast dat de fontein meer buitendienst is dan effectief werkt. Op de opening van de Graanmarkt zelf functioneerde de geluidsinstallatie niet.

Wat is de uiteindelijke totale kostprijs van de heraanleg van de Graanmarkt?
Wat is het aandeel van de "dansende fontein" in deze kostprijs?
Werden alle facturen reeds betaald?

Kan de schepen me melden, welke mankementen werden vastgesteld sinds de opening van de Graanmarkt?
Welke stappen werden reeds gezet om de aannemer in gebreke te stellen?
Op welke manier zal de zaak opgelost worden?"