GR20100429 punt 7: buitengewone algemene vergadering ILvA - wijziging artikel 5 van de statuten

7. ILVA - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - MAANDAG 28 JUNI 2010 - WIJZIGEN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN - AKTENEMING AGENDA - BEPALEN STEMGEDRAG VERTEGENWOORDIGER.


DE RAAD,

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat de stad aangesloten is bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband ILvA;

 

Gelet op het feit dat de stad bij brief van 24 maart 2010 werd opgeroepen deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband ILvA op maandag 28 juni 2010 in de administratieve zetel van ILvA te 9320 Erembodegem, Industrielaan 18;

 

Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

 

Gelet op de uitnodiging van de buitengewone algemene vergadering met volgende agenda:
1. Samenstelling van het bureau 
2. Wijziging artikel 5 van de statuten (wijzigen maatschappelijke zetel);

Overwegende dat de raad van bestuur van ILvA, naar aanleiding van de verhuis van de activiteiten van ILvA naar de COPLAC-site, voorstelt om artikel 5 van de statuten te wijzigen;

 

Overwegende dat de gemeenteraad de kans krijgt over de agenda van de buitengewone algemene vergadering een debat te voeren; op grond daarvan zijn standpunt bepaalt en de wijze waarop de vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt op de buitengewone algemene vergadering van de intercommunale ;


BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

1. Neemt akte van de wijziging van artikel 5 van de statuten en de agenda van de buitengewone algemene vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband ILvA.

 

2. Aan de vertegenwoordiger van de stad in de buitengewone algemene vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband ILvA op 28 juni 2010 wordt opdracht gegeven in te stemmen met de diverse punten op de agenda.

 

3. Afschrift van deze beslissing zal opgestuurd worden aan het intergemeentelijk samenwerkingsverband ILvA, Zuid III Industrielaan 18 te 9320 Aalst (Erembodegem).