GR20100429 punt 25.3: vraag Vande Winkel en Coppens - organisatie gemeenteraadscommissie rond herinrichting kruispunt Den Dollar

25.3 VRAAG VAN DE RAADSLEDEN WOUTER VANDE WINKEL EN KATIE COPPENS NAAR DE ORGANISATIE VAN EEN GEMEENTERAADSCOMMISSIE ROND DE HERINRICHTING VAN KRUISPUNT DEN DOLLAR.


Volgende motivering wordt door de heer Wouter Vande Winkel en mevrouw Katie Coppens in hun vraag vermeld:

"De herinrichting van kruispunt Den Dollar is een bijzonder complex dossier. Het ontwerp roept heel wat vragen op inzake de veiligheid van de zwakke weggebruiker, de afwikkeling van de diverse verkeersstromen en de consequenties voor de buurt.

Gezien de complexiteit van het dossier, de impact van de herinrichting op de mobiliteit in onze stad en het aanzienlijke budget dat de stad hiervoor vrijmaakt lijkt het ons aangewezen een bijzondere gemeenteraadscommissie samen te roepen om de vele vragen die het ontwerp oproept te behandelen en de raadsleden in staat te stellen een correct oordeel over het dossier te vellen."