GR20100429 punt 16: gemeentebelasting op de leegstand van gebouwen en woningen

16. GEMEENTEBELASTING OP DE LEEGSTAND VAN GEBOUWEN EN WONINGEN - INVOERING.


Schepen R. Corijn (onafhankelijke) stelt voor om dit agendapunt te verdagen, omdat punt 13 (reglement gemeentelijke registers van leegstaande, verwaarloosde en ongeschikte woningen en gebouwen) werd verdaagd.