GR20100429 punt 15: PV onderzoek van de kasmiddelen over het 1e kwartaal 2010

15. STAD NINOVE - KENNISNEMING PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN DE KASMIDDELEN OVER HET EERSTE KWARTAAL 2010 EN VAN HET VERSLAG BEDOELD IN ARTIKEL 165 EN VOLGENDE VAN HET GEMEENTEDECREET.

DE RAAD,

Gelet op de artikelen 164 en volgende van het gemeentedecreet;

 

Gelet op het proces-verbaal van onderzoek van de kasmiddelen over het eerste kwartaal 2010, opgesteld op 02/03/2010;

 

Overwegende dat vermeld proces-verbaal geen aanleiding gaf tot opmerkingen;

 

Gelet op het verslag over de uitstaande schuld, de evolutie van de budgetten, de liquiditeitsprognose en over de uitvoering van de voorafgaande controle van de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen;

 

NEEMT KENNIS van het proces-verbaal van onderzoek van de kasmiddelen over het eerste kwartaal 2010, opgesteld op 02/03/2010, en van het verslag over de uitstaande schuld, de evolutie van de budgetten, de liquiditeitsprognose en over de uitvoering van de voorafgaande controle van de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen.