GR20100429 punt 13: reglement gemeentelijke registers van leegstaande, verwaarloosde en ongeschikte woningen en gebouwen

13. REGLEMENT GEMEENTELIJKE REGISTERS VAN LEEGSTAANDE, VERWAARLOOSDE EN ONGESCHIKTE WONINGEN EN GEBOUWEN.


Schepen F. Van Eeckhout (CD&Vplus) stelt voor om dit reglement te verdagen, omdat er nog een aantal knelpunten zijn in verband met het belasten van sociale huisvestingsmaatschappijen.