GR20100429 punt 1: aankomst Ronde van Vlaanderen

1. AANKOMST RONDE VAN VLAANDEREN - OPDRACHT AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN OM TE ONDERHANDELEN MET FLANDERS CLASSICS NV OVER DE VERLENGING VAN DE OVEREENKOMST.

DE RAAD,

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 19 maart 2008 houdende goedkeuring van de overeenkomst met NV Vlaamse Uitgeversmaatschappij voor de aankomst van de Ronde van Vlaanderen in 2009, 2010, 2011, met een optie voor 2012 en 2013;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 22 oktober 2009 houdende instemming met de overdracht van de organisatie van de Ronde van Vlaanderen door NV Vlaamse Uitgeversmaatschappij aan Flanders Classics NV;

 

Overwegende dat het wenselijk is om nu al met Flanders Classics NV te onderhandelen over de verlenging van de aankomst van de Ronde van Vlaanderen in Ninove;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

Aan het college van burgemeester en schepenen wordt opdracht gegeven om in samenwerking met vzw Aankomstcomité Ronde van Vlaanderen nu al te onderhandelen met Flanders Classics NV over de verlenging van de aankomst van de Ronde van Vlaanderen in Ninove.