GR20100429 korte agenda

Secretariaat
1. Aankomst Ronde van Vlaanderen - opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om te onderhandelen met flanders classics nv over de verlenging van de overeenkomst.
2. Aanduiding van vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van de intercommunale westlede op 9 juni 2010.
3. Aanduiding van plaatsvervanger voor de algemene vergadering van de intercommunale westlede op 9 jun 2010 .
4. Algemene vergadering intercommunale westlede op 9 juni 2010 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger.
5. Aanduiding van vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering van ilva op maandag 28 juni 2010.
6. Aanduiding van plaatsvervanger voor de buitengewone algemene vergadering van ilva op maandag 28 juni 2010.
7. Ilva - buitengewone algemene vergadering - maandag 28 juni 2010 - wijzigen artikel 5 van de statuten - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger.
8. Aanduiding van vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering van solva op maandag 28 juni 2010.
9. Aanduiding van plaatsvervanger voor de buitengewone algemene vergadering van solva op maandag 28 juni 2010.
10. Iva - buitengewone algemene vergadering - maandag 28 juni 2010 - wijzigen artikel 5 van de statuten - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger.
 

Veiligheidspersoneel
11. Stedelijke vrijwillige brandweer - reglement erelonen en vergoedingen examencommissies.
12. Brandweer - vergoeding permanentie voor gemeente denderleeuw.
 

Ruimtelijke ordening
13. Reglement gemeentelijke registers van leegstaande, verwaarloosde en ongeschikte woningen en gebouwen.

Patrimonium
14. Levering en plaatsing van speeltoestellen voor de speeltuin in het stadspark - goedkeuring - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht - goedkeuring voorwaarden.


Ontvangerij
15. Stad ninove - kennisneming proces-verbaal van onderzoek van de kasmiddelen over het eerste kwartaal 2010 en van het verslag bedoeld in artikel 165 en volgende van het gemeentedecreet.

 

Belastingen
16. Gemeentebelasting op de leegstand van gebouwen en woningen - invoering.

 

Sociale zaken
17. Goedkeuring toelage waterproject punto chorros.

 

Cultureel centrum
18. Cultureel centrum de plomblom - vervanging afgevaadigden beheersorgaan.

 

Personeel
19. Personeelsformatie - aanpassingen (diensten ruimtelijke planning/stedenbouwkundige vergunningen en cultuurcentrum).

 

Sport
20. stedelijk sportcentrum - interlokale vereniging regio-sportdienst zuidoost vlaanderen - jaarrekening en jaarverslag 2009.

 

Openbare werken
21. Project 21.148 c - wegen- en rioleringswerken op de graanmarkt, in de langemunstraat en in de marktstraat - goedkeuring verrekening nr. 2 voor het herinrichten van de ruimte voor het oud stadhuis om het vlot aan- en afrijden van ceremoniewagens te bevorderen.
22. vzw centrum hof ter beke (parochiezaal) te nederhasselt - aanvraag toelating om de aardgastoevoerleiding naar de parochiezaal aan te leggen op stadseigendom - verlenen wegvergunning.

 

Verkeer
23. Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - aspelare - geraardsbergsesteenweg - parkeerplaats uitsluitend voor ceremoniewagens.

 

Vragen, voorstellen en interpellaties
24. interpellatie van raadslid werner somers betreffende de tentoonstelling "dit nooit meer. deportatie en genocide".
25. voorstel van raadslid werner somers tot wijziging van artikel 25 van het huishoudelijk reglement buurthuizen teneinde familiefeesten toe te laten in de buurthuizen.

Verkeer
1. Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - stadswegen - nieuwe verkeerssignalisatie graanmarkt-marktstraat-langemuntstraat - invoering zone 30 te ninove.