GR20100325 punt 10: plaatsen zonnewering jeugdcentrum De Kuip

10. JEUGDCENTRUM DE KUIP - GOEDKEURING PLAATSEN ZONNEWERING VIA AGB DN.
DE RAAD,

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat er nood is aan zonnewering in het administratief gedeelte van het jeugdcentrum en de twee vergaderruimten;

 

Overwegende dat het AGB DN de plaatsing van binnenzonnewering op zich kan nemen;

 

Gelet op de begroting 2010 en het investeringsprogramma waarin, onder artikelnummer 761/723-60, een bedrag van 6.700 euro werd voorzien voor zonnewering;

 

Overwegende dat de voorziene budgetten voor het plaatsen van zonnewering kunnen overgedragen worden aan het AGB DN;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

1 Goedkeuring wordt gegeven aan de plaatsing van zonnewering in het jeugdcentrum De Kuip door het AGB DN.

2 Het budget van 6.700 euro voor de plaatsing van de zonnewering, onder artikelnummer 761/723-60 van de investeringsbegroting 2010, wordt overgedragen aan het AGB DN.