GR20100325 korte agenda

POLITIEZAKEN


Politie
1. Politiezone ninove - aankoop allerlei informaticamateriaal - goedkeuring - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht en goedkeuring voorwaarden.
2. Politiezone ninove - aankoop software - goedkeuring - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht en goedkeuring voorwaarden.


GEMEENTEZAKEN


Secretariaat
3. Politieverordening ter bestrijding van verschillende vormen van overlast - aanvullend artikel 1 van de verordening - goedkeuring.


Patrimonium
4. Onderhandse verkoop van een perceel stadsgrond langs de armand de riemaeckerstraat aan de nv brouwerij slaghmuylder - goedkeuring - goedkeuring ontwerpakte.
5. Aanleg van een binnenspeeltuin in de buitenschoolse kinderopvang 't kadeeken te ninove - goedkeuring - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht - goedkeuring voorwaarden.
6. Aankoop van kantoormeubilair voor het oud stadhuis te ninove - goedkeuring - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht - goedkeuring voorwaarden.
7. Aankoop van het kunstwerk "le grand chemin" van michal voor het oudstrijdersplein te ninove - goedkeuring - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht.


Leefmilieu
8. Samenwerkingsakkoord tussen het vlaamse gewest en de stad "milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling" - rapportering 2009 - goedkeuring.
9. Vlarebo - beschrijvend bodemonderzoek toekomstig belevings- en bezoekerscentrum en stadspark ninove - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht - goedkeuring voorwaarden.


Jeugd
10. Jeugdcentrum de kuip - goedkeuring plaatsen zonnewering via AGBDN.

Belastingen
11. Contante belasting op het afleveren van administratieve stukken - aanpassing.


Sport
12. Stedelijk sportcentrum - leveren en plaatsen van een overkapping van een petanqueterrein te ninove - abdijstraat - goedkeuring - goedkeuring wijze van gunnen van de opdracht - goedkeuring voorwaarden.
13. Stedelijk sportcentrum - sporthal - renovatie kleedkamers, inkomhal en uitbreiding sporthal - vaststellen wijze van gunnen perceel 3 (hvac) en goedkeuring voorwaarden van het bestek.


Openbare werken
14. Verkaveling "stenenmolen" in Meerbeke - kosteloze overname van de wegeninfrastructuur om reden van openbaar nut - goedkeuring.