GR20100304 punt 8: aankoop kunstwerk 'Le Grand Chemin'

8. AANKOOP VAN HET KUNSTWERK "LE GRAND CHEMIN" VAN MICHAL VOOR HET OUDSTRIJDERSPLEIN TE NINOVE - GOEDKEURING - VASTSTELLEN WIJZE VAN GUNNEN VAN DE OPDRACHT.


Schepen F. Van Eeckhout (CD&Vplus) stelt voor om dit agendapunt te verdagen, omdat de foto's niet in het dossier zitten.

De gemeenteraad stemt hiermee eenparig in.