GR20100304 punt 20.3: interpellatie Vande Winkel

20.3 INTERPELLATIE VAN RAADSLID WOUTER VANDE WINKEL OVER DE TEVREDENHEIDSENQUÊTE OVER BKO 'T KADEEKEN.


Volgende motivering wordt door de heer Fons Schorreel in zijn voorstel vermeld:

"Eind augustus vorig jaar organiseerde BKO 't Kadeeken een tevredenheidsenquête onder de ouders. Een half jaar later zijn de formulieren van deze tevredenheidsenquête nog steeds niet verwerkt.

 

1. Hoe kan het dat het een half jaar moet duren vooraleer de 42 formulieren van één enkele bladzijde verwerkt zijn?

2. Wanneer denkt worden de resultaten van deze tevredenheidsenquête gepresenteerd?

3. Op welke manier denkt de schepen de kwaliteit van deze enquête in de toekomst te verhogen? "