GR20100304 punt 20.2: vraag Schorreel

20.2 VRAAG VAN RAADSLID FONS SCHORREEL OVER DE VERKEERSTELLINGEN TE POLLARE.


Volgende motivering wordt door de heer Fons Schorreel in zijn voorstel vermeld:

"Op de gemeenteraad van maart vorig jaar stelde ik voor verkeerstellingen te organiseren te Pollare, dit ter hoogte van Nekkersput en Pollare-Dorp, en uit de resultaten van deze tellingen passende voorstellen te doen aan de gemeenteraad.

Deze metingen werden door de politie uitgevoerd tussen 2/10 en 9/10/2009 op Nekkersput. Van 16/10 tot 23/10/2009 op Pollare-Dorp.

Graag verneem ik wat de conclusies zijn van deze metingen en welke maatregelen het college hieromtrent heeft genomen.

Werd dit dossier reeds besproken op de verkeerscommissie?

Welke zijn de voorstellen van de politie ivm eventuele ingrepen die dienen genomen te worden?"