GR20100304 punt 20: herinrichting schoolomgeving basisschool Nederhasselt

20. HERINRICHTING SCHOOLOMGEVINGEN - STEDELIJKE BASISSCHOOL TE NEDERHASSELT - MODULE 10 - GOEDKEURING CONCEPT.


DE RAAD,

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 april 2005 houdende de principiële goedkeuring van de herinrichting van de schoolomgevingen en de goedkeuring van de module 10;

 

Gelet op de collegebeslissing van 29 september 2005 houdende de aanstelling van het studiebureau Arcadis Gedas nv;

Gelet op het verslag van de vergadering van de gemeentelijke begeleidingscommissie van 8 april 2008 opgemaakt door Arcadis Gedas nv met betrekking tot de herinrichting van de schoolomgevingen te Ninove, module 10; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 1 september 2008 waarin het voorgestelde concept werd aanvaard voor de schoolomgeving stedelijke basisschool te Nederhasselt;

Overwegende dat er in de begroting dienstjaar 2010, buitengewone dienst, artikelnummer 423/741/52 een bedrag van 115.000 euro werd ingeschreven;


BESLUIT, met 21 ja-stemmen en 11 onthoudingen

1. Volgend concept werd goedgekeurd voor Stedelijke basisschool te Nederhasselt :

- De middenberm op de Geraardsbergsesteenweg (N460) wordt aangelegd tot aan het Slettemstraatje. Het Slettemstraatje zal toegankelijk zijn voor het verkeer komende Van der Schuerenstraat richting N460;

- Het Slettemstraatje dient door deze wijziging heraangelegd te worden, gezien het verkeer dat er
zal doorkomen en de bebouwing die er momenteel is (1woning met garage gelegen in het Slettemstraatje);
- Bijzondere aandacht dient te gaan naar de aansluiting van het fietspad in de Van der Schuerenstraat en dat van de Geraardsbergsesteenweg;
- De bus stopt op de rijbaan;
- Het voorstel om een perceel te onteigenen voor het creëren van parkeerplaatsen wordt niet verder meegenomen in het kader van module 10;
- Ter hoogte van de oversteek moet verlichting voorzien worden en de inrichting moet zodanig zijn dat niet rechts kan ingehaald worden;

- De hoek Van der Schuerenstraat - N460, richting Aspelare zal opnieuw ingericht worden zodanig dat oversteken op een veiligere wijze kan gebeuren;

- Ten zuiden van de Bertstraat zullen parkeerplaatsen voorzien worden. Langs de Geraardsbergsesteenweg, kant Bertstraat, zullen de grachten moeten dicht gelegd worden.

 

2. Er wordt opdracht gegeven aan het studiebureau Arcadis Gedas nv om dit concept in een ontwerpdossier uit te werken.