GR20100304 korte agenda

Secretariaat
1. Politieverordening ronde van vlaanderen 2010 - goedkeuring.
2. Oprichting en deelname intergemeentelijke vereniging met de gemeente denderleeuw voor een subsidieproject lokaal woonbeleid - goedkeuren overeenkomst, statuten, inhoudelijk project en subsidieaanvraag.
3. Interlokale vereniging wo-ni-de - aanduiden van de afgevaardigden van de stad ninove in het beheerscomité.

 

Patrimonium
4. Sloping voormalig rustoord, burchtstraat 46 te ninove - goedkeuring principe - machtiging aanstelling ontwerper.
5. Aankoop van meubilair stadspark - goedkeuring - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht - goedkeuring voorwaarden.
6. Onderhandse verkoop van een perceel stadsgrond langs de zevenhoek te voorde aan de aanpalers - goedkeuring - goedkeuring ontwerpakten.
7. Aankoop in der minne om reden van openbaar nut van een perceel grond langs de edingsesteenweg te ninove - goedkeuring - goedkeuring ontwerpakte.
8. Aankoop van het kunstwerk "le grand chemin" van michal voor het oudstrijdersplein te ninove - goedkeuring - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht.


Ontvangerij
9. Ocmw - budgetwijziging 2009 - kennisneming.


Belastingen
10. Verordening op het gebruik van de openbare weg door opstelling van terrassen, koopwaren, drank- en eetautomaten en reclameborden.
11. Retributie op het innemen van de openbare weg voor het plaatsen van tafels, stoelen, banken (terrassen) en koopwaren - aanpassing.


Sport
12. Stedelijk sportcentrum - sporthal - renovatie kleedkamers, inkomhal en uitbreiding sporthal - goedkeuring definitief ontwerp - vaststellen wijze van gunnen en goedkeuren voorwaarden in het bestek.


Personeel
13. Personeel - bestuurders dienstvoertuig - verkeersboete - terugbetaling.
14. Rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel - aanpassingen.


Openbare werken
15. Verbeteringswerken aan de hogeweg te ninove - voorlopige goedkeuring onteigeningsplan en onteigeningstabel.
16. Gedeeltelijke verplaatsing van voetweg 64 te denderwindeke - definitieve goedkeuring - ongunstig advies.
17. Herinrichting kruispunt brusselsesteenweg (n8) en edingsesteenweg (n255) - uitbreken en herplaatsen van poortconstructie naar aanleiding van de werken - wijzigingswerken - goedkeuring voorstel financiële tegemoetkoming van het studiebureau d'hauwer-van der schueren.
18. Herstellen van de verharding op het plein voor het niniacomplex langs de centrumlaan te ninove - goedkeuring - goedkeuring wijze van gunnen van de opdracht - goedkeuring voorwaarden lastenboek.


Verkeer
19. Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - beperkt eenrichtingsverkeer - stadswegen.
20. Herinrichting schoolomgevingen - stedelijke basisschool te nederhasselt - module 10 - goedkeuring concept.