GR20100128 punt 6: medeondertekening uitgaande briefwisseling

6. BESLISSING VAN DE STADSSECRETARIS VAN 28 DECEMBER 2009 HOUDENDE WIJZIGING VAN DE BESLISSING VAN 12 JUNI 2008 BETREFFENDE DE OPDRACHT VAN DE MEDEONDERTEKENING VAN UITGAANDE BRIEFWISSELING AAN PERSONEELSLEDEN - KENNISGEVING.


DE RAAD,

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op artikel 182, §3 tot 5 en 184;

 

Gelet op de beslissing van de stadssecretaris van 28 december 2009 houdende wijziging van zijn beslissing van 12 juni 2008 waarbij de medeondertekening van uitgaande briefwisseling werd opgedragen aan sommige personeelsleden;


BESLUIT :

De gemeenteraad neemt akte van de beslissing van 28 december 2009 van de stadssecretaris houdende wijziging van zijn beslissing van 12 juni 2008 waarbij de medeondertekening van de uitgaande briefwisseling werd opgedragen aan de volgende personeelsleden:

 

Ruimtelijke Ordening (Stedenbouw en huisvesting): Katrien Van Nieuwenhuyze
Patrimonium: Katrien Van Nieuwenhuyze
Bevolking - Burgerlijke stand: Lydia Wijnant
Sociale zaken - Ontwikkelingssamenwerking: Wanda Bellemans
Bibliotheek: Jeanine Schamp
Cultureel Centrum: Ann De Bruyne
Jeugd: Ann De Bruyne
Toerisme: Katrien Carael
Evenementen: Katrien Carael
Cultuur/archief: Katrien Carael
Milieudienst: Ann Wittouck
Openbare werken - Verkeer - Landbouwwegen: Patrick Van Wijnendaele
Personeel: Monique De Quick
Sportcentrum: Veerle De Clercq
Communicatie: Nele Anthoons
Financiële dienst: Martine Beeckmans
Secretariaat: Martine Beeckmans
Uittreksels beslissingen college van burgemeester en schepenen en gemeenteraad: Martine Beeckmans