GR20100128 punt 28.6: interpellatie Vande Winkel - rooien van bomen

 

 
28.6 INTERPELLATIE VAN RAADSLID WOUTER VANDE WINKEL OVER HET GUNSTIG ADVIES VAN HET SCHEPENCOLLEGE VOOR HET ROOIEN VAN BOMEN LANGSHEEN DE N28.


Volgende motivering wordt door de heer Wouter Vande Winkel in zijn interpellatie vermeld:

 

" Het schepencollege verleende in zitting van 15 oktober 2009 gunstig advies voor het vellen en uitdunnen van het bomenbestand langsheen de N28, dit ondanks een negatief advies van de dienst leefmilieu.

Waarom legde het schepencollege dit advies naast zich neer ?"