GR20100128 punt 28.5: interpellatie Schorreel: begroting AGB DN

28.5 VRAAG VAN RAADSLID FONS SCHORREEL I.V.M. HET ANTWOORD VAN DE HEER DIRECTEUR TIJDENS DE BESPREKING VAN DE BEGROTING 2010 VAN HET AGB OP DE GEMEENTERAAD VAN DECEMBER 2009.


Volgende motivering wordt door de heer Fons Schorreel in zijn vraag vermeld:


"Tijdens deze gemeenteraad stelde ik aan de directeur een aantal vragen:
1. het ter beschikking stellen van een bedrijfswagen aan bepaalde personeelsleden van het AGB
2. hoe het komt dat de branddeuren in de Plomblom nog niet voldoen aan de gestelde veiligheidsreglementering
Op beide vragen kreeg ik uiteraard een antwoord. Gezien de aard van deze vragen ben ik de dossiers eens gaan bekijken op de diensten. Ik moet vaststellen dat beide antwoorden gegeven door de heer directeur niet juist waren. Ik stel me dan ook de vraag of hij dit bewust gedaan heeft of dat hijzelf deze dossiers niet ten gronde kende.
Ik betreur dit voorval en vraag alsnog een correct antwoord van betrokken schepenen op deze beide vragen.
Als gemeenteraadslid hebben wij het recht op de juiste informatie. Ook de ambtenaren moeten ons op een correcte manier antwoorden.

Wat is de houding van het College hierover?

Terloops de deuren van de Plomblom zijn nog steeds niet conform de reglementering. Ik vraag dan ook dit dossier bij hoogdringendheid in orde te stellen. (Ter informatie lijkt het mij eens raadzaam de nota van de cultuurfunctionaris hierover te raadplegen. Hieruit blijkt dat er toch wat schort aan de goede werking van dit AGB.)"