GR20100128 punt 28.4: interpellatie Schorreel - ontwerp Graanmarkt

28.4 VRAAG VAN RAADSLID FONS SCHORREEL I.V.M. HET NIEUWE ONTWERP VAN DE GRAANMARKT.


Volgende motivering wordt door de heer Fons Schorreel in zijn vraag vermeld:

 

"Bij de goedkeuring van dit ontwerp door deze gemeenteraad stelde ik voor om een plaats te voorzien waar de oude waterpomp "die vroeger deel uitmaakte van de Graanmarkt".

Tot op heden merk ik in deze aanleg nog steeds niets dat verwijst naar de plaats waar deze pomp zou moeten komen. Laten we niet vergeten dat deze oude waterpomp een historisch belangrijk element is.

Mag ik u vragen waar deze waterpomp zal geplaatst worden?

Hoe het komt dat er nog geen aanzet is gegeven tot het plaatsen?

Waar de restanten van de oude waterpomp zich bevinden?

Deze werd tijdens werkzaamheden aan de Graanmarkt voor een groot deel terug gevonden en overgebracht naar de stadsmagazijnen."