GR20100128 punt 28.3: interpellatie De Troyer - solidariteit bij noodsituaties

28.3 VRAAG VAN RAADSLID GREET DE TROYER OVER DE SOLIDARITEIT BIJ NOODSITUATIES.


Volgende motivering wordt door mevrouw Greet De Troyer in haar vraag vermeld:

 

"Iedereen is geschokt door de tragedie die zich afspeelt op het Midden-Amerikaans eiland Haïti, en dit als gevolg van de aardbeving.

Op alle beleidsniveaus worden de nodige inspanningen geleverd tot daadwerkelijke solidariteit.

Ook Ninove mag niet achterwege blijven zodanig dat ik U dan ook dank zou weten welke initiatieven terzake kunnen worden genomen en dit voor het herstel - rehabilitatie en wederopbouwprojecten, en dit ter ondersteuning van de slachtoffers van de slachtoffers, alsmede de ondersteuning bij de heropbouw."