GR20100128 punt 28.1: interpellatie Schorreel - werking AGB bij ijzel en sneeuw

28.1 VRAAG VAN RAADSLID FONS SCHORREEL OVER DE WERKING VAN HET AGB BIJ IJZEL EN SNEEUW.


Volgende motivering wordt door de heer Fons Schorreel in zijn vraag vermeld:

 

"Vorige weken werd ons land geteisterd door heel wat sneeuwbuien en ijzelvorming.
Het veilig houden van fietspaden en wegen bij sneeuw en ijzel is een belangrijke taak van de stad, die vandaag overgedragen is aan het AGB.

De vorig jaren was Ninove bij het bestrijden van ijzel en sneeuw één van de betere leerlingen van onze regio.

Vandaag noteer ik heel wat klachten over de werking en het onvoldoende snel ingrijpen van het AGB.

Het kan toch niet dat door het overschakelen naar het AGB een slechtere dienstverlening kan getolereerd worden.

Wat is er aan het systeem van vroeger veranderd?

Hoe werkt het huidig systeem?

Hoe werkt de wachtdienst?

Waarom is in dergelijke weersomstandigheden binnen het AGB niemand na de diensturen bereikbaar?

Welke zijn de prioriteiten die vastgelegd zijn binnen het AGB in functie van het strooien?

Hoe worden binnenkomende klachten behandeld? (bij mijn weten moeten we ons wenden tot de politie)

Hoe werkt het systeem van zoutopslag? Over hoeveel zoutopslag beschikt de stad?

Wie draagt de eindverantwoordelijkheid naar veiligheid toe? Is dit het AGB of blijft de stad hier verantwoordelijk voor?

Waarom worden nooit fietspaden sneeuwvrij gemaakt?

Waarom kunnen inwoners van Ninove niet meer terecht bij het AGB voor aankoop van strooizout?"