GR20100128 punt 27: interpellatie Schorreel - fietsnetwerk

27. Interpellatie van raadslid Fons Schorreel over het provinciaal fietsnetwerk deel Ninove.

 

Volgende motivering wordt door de heer Fons Schorreel in zijn interpellatie vermeld :

 

"Op de gemeenteraad van 23 juni 1998 werd het hoger vermeld Provinciaal fietsnetwerk goedgekeurd. Ninove was op dat ogenblik de eerste stad die over een goedgekeurd fietspadennetwerk beschikte.

 

Dit plan werd goedgekeurd mits een aantal aanvullingen en aanpassingen.

Het grootste deel van deze aanvullingen werden gerealiseerd tijdens de bestuursperiode 1995-2001.

Vandaag, 12 jaar later, blijven nog verschillende van deze goedgekeurde fietspaden niet gerealiseerd.

 

Mag ik dan ook vragen om dringend werk te maken om deze nog niet uitgevoerde fietspaden zo snel mogelijk te willen realiseren.

 

Graag kreeg ik van het college van burgemeester en schepenen hun visie en planning ivm de ontbrekende fietspaden.

 

Tot op heden werden volgende fietspaden nog niet aangelegd : Paelepelstraat (nochthans wegdek vernieuwd), Lebekestraat, Lindendreef, Galgeveldweg, Keukenstraat, Rospijk, Luypendaelstraat, Kapittelstraat, C. Prieelstraat, Lavaanstraat, Holleweg (Appelterre-Eichem), Breeweg, Roe, Herremansstraat, Windschof en Windekensveld.

 

Door de gemeenteraad werden reeds 2 principiële beslissingen genomen voor het aanleggen van de Krepelstraat en de Pollarebaan.

 

Tevens blijven wij voorstander van een maximale combinatie voor een polyvalent gebruik van landbouwwegen en andere voor de aanleg van fietspaden.

 

Tevens blijven nog een aantal fietspaden langs gewestwegen niet ingevuld : Leopoldlaan, Brusselsesteenweg, Ring, N8, N45, Aalstersesteenweg, Albertlaan.

 

Mag ik u vragen om zo snel mogelijk een globaal plan te krijgen voor de uitvoering van deze fietspaden via de goedkeuring van module 13 van de Vlaamse Overheid.

Ik hoop hiermee een aanzet te geven voor en veiliger fietsverkeer in onze stad en dring er nogmaals op aan om ook het onderhoud van de bestaande fietspaden op een planmatige wijze aan te pakken."