GR20100128 punt 25: interpellatie Somers - gladheidbestrijding

25. INTERPELLATIE VAN RAADSLID WERNER SOMERS AAN DE SCHEPEN VAN OPENBARE WERKEN HENRI EVENEPOEL OVER DE MANK LOPENDE GLADHEIDSBESTRIJDING OP DE GEMEENTEWEGEN.


Volgende motivering wordt door de heer Werner Somers in zijn interpellatie vermeld :

"In de week voor Kerstmis viel er in Ninove, zoals in de rest van Vlaanderen, vrij veel sneeuw. Heel wat kinderen beleefden dolle pret. Voor wie de baan op moest, was het wintertapijt echter heel wat minder aangenaam. Terwijl de gewestwegen goed berijdbaar waren, lagen de gemeentewegen er spekglad bij. Na vier dagen was er op de meeste gemeentewegen nog steeds geen zout gestrooid en evenmin sneeuw geruimd. Dat was zowel in de stad als in de deelgemeenten het geval.

Op donderdag 17 december begon het te sneeuwen. Pas op zondag 20 december om 15 u. 30 werd er sneeuw geruimd en daarna zout gestrooid in de Nederwijk, nochtans een belangrijke invalsweg naar het centrum. Op maandag 21 december om 11 uur in de voormiddag was er in de Parklaan, waar zich onder meer het Kadeeken bevindt, van enige gladheidsbestrijding niets te merken. Hetzelfde was het geval in de Pollarestraat en in ‘de blokken': Vrijheidsstraat, Vredelaan, Arbeidsstraat enz. Hetzelfde verhaal in bvb. de wijk Hof ter Duyst, alsook in de Ziekhuizenstraat, de Molenwijk en de Kerkhofstraat te Outer. Om nog te zwijgen van de buitengemeenten als Aspelare, Denderwindeke of Okegem.

De stad Ninove moet er als wegbeheerder zorg voor dragen dat de gemeentewegen op een normale en veilige wijze kunnen worden gebruikt door de verkeersdeelnemers en is aansprakelijk voor eventuele schade wanneer zij in deze verplichting tekortschiet.

 

1. Beschikt de stad Ninove over een gladheidsbestrijdingsplan? Zoniet, zal er een dergelijk plan uitgewerkt worden?

 

2. Wat was de reden voor het feit dat er op zeer veel gemeentewegen geen zout werd gestrooid en geen sneeuw werd geruimd, althans dat er zo laat actie werd ondernomen?

 

3. Werden er reeds eisen tot vergoeding ingediend door burgers die schade leden als gevolg van de gladde toestand van de gemeentewegen (letselschade of materiële schade aan voertuigen)?

 

4. Waren er problemen in verband met de beschikbaarheid van strooizout? Was het niet mogelijk op deze problemen te anticiperen? Houdt de stad Ninove een voldoende grote zoutvoorraad aan? Beschikt de stad over voldoende opslagcapaciteit?

 

5. Welke maatregelen zal het stadsbestuur nemen met het oog op een betere gladheidsbestrijding op de gemeentewegen?"