GR20091216 punt 28.1: voorstel Katie Coppens sociale woningen

 

 
28.1 VOORSTEL VAN RAADSLID KATIE COPPENS OVER DE BESTEMMING VAN SOCIALE WONINGEN/SOCIALE APPARTEMENTEN.


Volgende motivering wordt door mevrouw Katie Coppens in haar voorstel vermeld:

"1. De voormalige onderwijzerswoning aan het buurthuis te Okegem, die reeds jaren leegstaat, minstens de bovenverdiepingen worden niet gebruikt.
Het gelijkvloers van de onderwijzerswoning zou kunnen bestemd worden als vergaderlokaal voor verenigingen.

 

2. De bovenverdieping van het stationsgebouw te Okegem

Eventueel zouden deze gebouwen kunnen overgedragen worden aan een sociaal verhuurkantoor of een sociale huisvestingsmaatschappij."