GR20091216 punt 13: budget AGB

13. AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF DIENSTENBEDRIJF NINOVE - GOEDKEURING BUDGET 2010.


DE RAAD,

Gelet op de artikelen 232 tot 244 van het gemeentedecreet;

 

Gelet op artikel 243 van het gemeentedecreet dat bepaalt dat de raad van bestuur het budget van het autonoom gemeentebedrijf dient goed te keuren en dat aan de gemeenteraad dient voor te leggen;

 

Overwegende dat de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf dienstenbedrijf in zitting van 16 oktober 2009 het budget 2010 heeft goedgekeurd;

 

Overwegende dat de bijdrage van het stadsbestuur in het exploitatieverlies van dit autonoom gemeentebedrijf € 6.981.133,08 bedraagt en dat een investeringssubsidie in kapitaal van € 500.000 van het stadsbestuur aan dit autonoom gemeentebedrijf is voorzien;


BESLUIT, met 27 ja-stemmen en 3 nee-stemmen

Het budget 2010 van het autonoom gemeentebedrijf dienstenbedrijf wordt goedgekeurd.