GR20091216 punt 11: stadsbudget 2010

11. STADSBUDGET 2010 - GEWONE EN BUITENGEWONE DIENST - GOEDKEURING.


DE RAAD,

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de ingediende voorstellen van de verschillende diensten van de stad;

 

Gelet op het ontwerp van het budget 2010, gewone en buitengewone dienst;

 

Overwegende dat het ontwerp van het budget 2010 werd besproken in de commissie financiën;

 

Gelet op de memorie van toelichting;


BESLUIT, met 20 ja-stemmen en 9 nee-stemmen

1. het budget 2010 - gewone en buitengewone dienst - wordt goedgekeurd zoals hierna vermeld :

 

Gewone Dienst
Geraamd resultaat 2009: 2.731.454,00
Ontvangsten: 36.472.544,00
Uitgaven: 36.856.574,00
Saldo eigen dienstjaar: - 384.030,00
Saldo vorige jaren: - 26.150,00
Saldo overboekingen: - 1.685.541,00
Resultaat budget 2010: - 2.095.721,00
Algemeen resultaat 2010: 635.733,00

 

Buitengewone Dienst

Geraamd resultaat 2009 : 327.862,00
Ontvangsten : 10.924.141,00
Uitgaven : 13.720.966,00
Saldo eigen dienstjaar : - 2.796.825,00
Saldo vorige jaren : - 9.391,00
Saldo overboekingen : 2.806.216,00
Resultaat budget 2010 : 0,00
Algemeen resultaat 2010 : 327.862,00

 

2. Afschrift van dit besluit zal worden gestuurd aan de heer gouverneur en aan het ministerie van de Vlaamse gemeenschap.