Verboden met carnaval

Het is verboden:

  • om tijdens de zondagsstoet drank in glas en glazen drankverpakking te gebruiken, te schenken of mee te nemen. Alleen drank in blik , karton of plastiek wordt toegelaten.
    Carnavalsgroepen moeten zelf vuilniszakken meebrengen om het afval in te gooien.
  • Voorcafés, drankgelegenheden en op openbare plaatsen gelegen binnen de ring van Ninove, gevormd door de Aalstersesteenweg, Albertlaan, Elisabethlaan, Leopoldlaan, Brusselsesteenweg en Koning Boudewijnlaan om drank in glas te schenken op zondag 1 maart, maandag 2 maart en dinsdag 3 maart 2020.
  • om van zaterdag 29 februari tot en met dinsdag 3 maart 2020 tapinstallaties te plaatsen op de openbare weg, in poorten of ingangen uitgevend op de openbare weg binnen de ring van Ninove (gevormd door de Aalstersesteenweg, Albertlaan, Elisabethlaan, Leopoldlaan, Brusselsesteenweg en Koning Boudewijnlaan). De vergunde terrassen van horecazaken vallen hier niet onder, op voorwaarde dat deze horecazaken open zijn tijdens het carnavalsweekend (wat inhoudt dat de bezoekers van het terras gebruik kunnen maken van de toiletten van de horecazaaak).
  • om vuurtjes, geïmproviseerde barbecues, gasbranders… mee te nemen in de carnavalsoptochten.
  • voor foorkramers om alcoholische dranken te verkopen.
  • voor fotografen en beeldopnemers met commerciële doeleinden en die niet beschikken over een machtiging van de burgemeester om foto's/opnamens te nemen op zondag 1 maart 2020 tijdens de zondagstoet.
  • om van zaterdag 29 februari 2020 tot en met dinsdag 3 maart 2020 ballonnen, gadgets en lichtgevende artikelen aan te bieden.
  • wildplassen is altijd verboden, ook tijdens carnaval!

Overtredingen worden bestraft met een administratieve geldboete (GAS-reglement)!


Contact informatie